Talotohtorilta luotettavia mittaustuloksia

Lämmitysjärjestelmätoimittajat lupaavat säästöjä, mutta kuinka usein niitä oikeasti mitataan?

Aurinkovarastomoduuli voidaan varustaa Talotohtorin valvomo-järjestelmällä. Se mittaa lämmitykseen energiakulutusta ja sähkön omatuotantoa. Mittaustulokset esitetään selkeänä graafisena kuvana.